Mae Alys a’i mab ifanc, Daniel, yn ffoi o’u gorffennol cythryblus.  Puteindra, lladrata, llwgrwobrwyo – ‘does dim byd yn mynd i ddod rhwng Alys a’i dyhead i alluogi ei mab i wireddu ei freuddwyd o fod yn ofodwr.  Drama gymdeithasol sydd yn dinoethi’r gymdeithas Gymraeg.