Cyfres feddygol sy’n portreadu trawma, gôr a drama yr adran gofal brys.