Drama wleidyddol arloesol.  Hanes dyn yn brwydro i ddal ei dir a byw yn ei filltir sgwâr, mae’r gyfres hon yn dilyn Arwel wrth ei ymdrechion i sicrhau ei ddyfodol –protread o’i ymddygiad eithafol wrth geisio hawlio’r dyfodol hwnnw a’i gydnabyddiaeth yn y pendraw fod y lle mae’n ei alw’n gartref wedi newid am byth.