Mae lleidr yn torri i mewn i dŷ.  Wrth iddo sawru’r awyrgylch estron mae ei synhwyrau yn cael eu cyffroi.  Pan ddaw’r perchennog yn ôl yn ddi-rybudd, daw tro ar fyd a chanfu’r lleidr ei hun yn noeth ac yn archolladwy.  Ffilm fer am nwyd a serch yn ei amryw ffyrdd.

* Dewiswyd ar gyfer BFI Flare, Llunndain, DU

* Dewiswyd ar gyfer Athens International Film and Video Festival, Ohio, UDA

* Dewiswyd ar gyfer San Diego Film Festival, UDA

* Dewiswyd ar gyfer Miami LGBT Film Festival, UDA