Drama ysgol boblogaidd sydd yn dilyn bywydau athrawon a disgyblion wrth iddynt groesdorri a gwrthdaro.